فلزیاب NOKTA Golden King Plus

همانگونه که می دانید کویل DPR یکی از مهمترین بخش های دستگاه فلزیاب است و با تحقیق و توسعه وسیعی از Nokta در طراحی کویل DPR آنها، توانستند توانایی و عملکرد کویل های خود را در فلزیاب NOKTA Golden King Plus به میزان قابل توجهی گسترش دهند.
اولین اقدام،کاهش وزن هر یک از کویل با بهبود قابل توجه در طراحی داخلی کویل های جستجو دستگاه فلزیاب NOKTA Golden King Plus بود؛ که این تغییرات وزن کلی بیش از ۳۵٪ را کاهش داده و یکی از سبک ترین کویل DPR امروز ساخته شده است.

پیش نمایش
با ما تماس بگیرید:  09902571900           09356805454           44692001-021