OKM-FUTURE-I-160

کارکرد دستگاه Future I-160 بر اساس متد القایی الکترومغناطیسی می باشد که برای جداکردن اشیاء غیر عادی در محیط است. لذا این دستگاه قابلیت کشف ساختارها و مشخصه های طبیعی مانند: قوطیهای فلزی، مخازن، فوطیهای خالی، لوله های فلزی، کانالها و ذخایر آب را دارد.

حجم داده های جمع آوری شده دستگاه OKM Future I-160 نسبت به دستگاه های مشابه، چهار برابر می باشد. این دستگاه برای کاربردهای صنعتی و باستان شناسی حرفه ای بسیار مناسب است. این ویژگی در نماد گرافیکی داخل نرم افزار سه بعدی نیز منعکس می گردد.

پیش نمایش
با ما تماس بگیرید:  09902571900           09356805454           44692001-021